Klachten en geschillenprocedure

Wat kan je doen als je een klacht hebt:

Wij doen onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan
het zo zijn dat je ergens niet tevreden over bent of dat er iets mis is gegaan in de
communicatie of in jouw behandeling. Natuurlijk horen wij dat bij voorkeur direct van
jou zelf en zoeken we samen met jou naar een oplossing.


Bij klachten of geschillen kunt u contact opnemen met de eigenaren van
relatieboost.nl (Nynke Kiela-Siderius en/of Peter Paul Coppes op
info@relatieboost.com en/of bellen met 06-10419946.


Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij de beroepsvereniging, het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).